Nazwisko i imię:
Komisarze (My).
Tytuł:
My Komissarze Jego Krolewskiey Mci Dobrego Porządku Miast Woiewodztwa Poznańskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1780).
Opis/komentarz:
folio (podł.), k. 1. Wezwanie wierzycieli m. Poznania, by należności swe odbierali w dzień po święcie św. Jana Chrzciciela. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Ponieważ pierwszą nad wszystkie potrzeby; uspokoienie Długów iest każdego powinnością, do takowey przeto punktualności, gdy Miasto J. K. Mci Poznań względem Jego własnych Wierzycielow Ustawą Naszą obowiązaliśmy, aby onymże nietylko wszystkie zadłużone, aż dotąd Czynsze y Prowizye. [...] uspokoili [...] [Expl.:] [...] a Miastu J. K. Mci Poznaniowi natychmiast, oneż na czterech rogach Rynku, publikować przy Trąbie rozkazaliśmy. Działo się w Poznaniu Dnia 8. Miesiąca Lipca, Roku 1780. Raczyński G. W. Prezydujący. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224416 III.
Całość:
Komisarze (My).
My Komissarze Jego Krolewskiey Mci Dobrego Porządku Miast Woiewodztwa Poznańskiego.
B. m., b. r. (1780).
folio (podł.), k. 1.

Wezwanie wierzycieli m. Poznania, by należności swe odbierali w dzień po święcie św. Jana Chrzciciela.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Ponieważ pierwszą nad wszystkie potrzeby; uspokoienie Długów iest każdego powinnością, do takowey przeto punktualności, gdy Miasto J. K. Mci Poznań względem Jego własnych Wierzycielow Ustawą Naszą obowiązaliśmy, aby onymże nietylko wszystkie zadłużone, aż dotąd Czynsze y Prowizye. [...] uspokoili [...] [Expl.:] [...] a Miastu J. K. Mci Poznaniowi natychmiast, oneż na czterech rogach Rynku, publikować przy Trąbie rozkazaliśmy. Działo się w Poznaniu Dnia 8. Miesiąca Lipca, Roku 1780. Raczyński G. W. Prezydujący.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224416 III.