Nazwisko i imię:
Victoria.
Tytuł:
Victoria, Sigismundi III. von Gottes Gnaden des Grossmechtigen Königes in Polen und Schweden. So Ihre Maj. über der Moscowiter jhrer vermeinten vnübererwindlichen [sic] Festung Smolenzky, erhalten und dieselbige mit sturmender Hand erobert den 13. Junij dieses 1611 Jahres. Sampt allen Umbständen wie folget. Anno 1611 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1611.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Na k. tyt.: drzeworyt – zdobywanie miasta. Pismo ze Smoleńska datowane 18 czerwca 1611 podające szczegóły zdobywania twierdzy. Fraktura, z dodatkiem szwabachy i kursywy, k. tyt. antykwa. Winietka z ozdobników składanych, inicjał gotycki. Na k. [Aiiij] r począwszy od w. 15 ostatnie zgłoski każdego wiersza obniżone o jeden wiersz. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 11 8° adl. 10.
Dodatkowe:
Zygmunt III Waza, król polski.
Całość:
Victoria.
Victoria, Sigismundi III. von Gottes Gnaden des Grossmechtigen Königes in Polen und Schweden. So Ihre Maj. über der Moscowiter jhrer vermeinten vnübererwindlichen [sic] Festung Smolenzky, erhalten und dieselbige mit sturmender Hand erobert den 13. Junij dieses 1611 Jahres. Sampt allen Umbständen wie folget. Anno 1611 [rz.].
B. m., 1611.
w 4ce, k. 4.

Na k. tyt.: drzeworyt – zdobywanie miasta.
Pismo ze Smoleńska datowane 18 czerwca 1611 podające szczegóły zdobywania twierdzy.
Fraktura, z dodatkiem szwabachy i kursywy, k. tyt. antykwa. Winietka z ozdobników składanych, inicjał gotycki. Na k. [Aiiij] r począwszy od w. 15 ostatnie zgłoski każdego wiersza obniżone o jeden wiersz.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 11 8° adl. 10.
Zygmunt III Waza, król polski.