Nazwisko i imię:
Skytte Joannes (Skytte Johan).
Tytuł:
Orationes tres, habitae ad sereniss. Magnae Britanniae Regem. in quarum primâ caussae ob quas Sigismundus ejus nominis III, ab Ordinibus Sueciae ejectus, in ejusq. locum sereniss. Carolus ejus nominis IX. substitutus est, redduntur in alterâ, gratiae pro composito Sueco-Danico y Sueco-Moscovitico bello aguntur, eorum caussae exponuntur in terciâ, Sueco-Polonici belli caussae recensentur, tum quantopere intersit omnium Reformatorum Principum, Polonum à Suecorum Regno arceri ostenditur, ad id Sereniss. Rex invitatur. Anno 1618 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1618.
Opis/komentarz:
w 4ce, k 1, s. 70. Pismo: antykwa, kursywa. [Tyt. nagł.:] Illustriss. Viri Iohannis Skytte, serenissimi Gustavi II. Suecorum, Gothorum, Wandalorum etc. Regis Legati, Orationes tres, habitae […]. Na s. 1 winieta z ozdobników składanych, inicjał maureskowy, na s. 33 inicjał drzeworytowy z główką aniołka, na s. 49 inicjał drzeworytowy przedstawiający Boże Narodzenie; finaliki. Trzy mowy wygłoszono w Londynie wobec króla angielskiego: pierwsza dn. 22 lipca 1610 (s. 1-32), druga 10 grudnia według starego stylu, a 20 grudnia według nowego stylu 1617 (s. 33-48), trzecia w obrębie roku 1618 (s. 49-70). Druga i trzecia mowa z tytułem nagł.: Joh. Sch. Oratio. Por. E. XXVIII 214. J. Trypućko, Polonica vetera Upsaliensia […], Uppsala 1958, 154 2421. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 44.
Dodatkowe:
Karol IX, książę sudermański, król szwedzki. Gustaw II Adolf, król szwedzki. Zygmunt III Waza, król polski. Jakub I, król angielski. Jan Skytte (1577-1645), gubernator ryski, poseł króla Gustawa II Adolfa. [KVK:] [Orationes tres] Illustriss. viri Iohannis Skytte […],Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Signatur: 5, 6 : 4. Schwedischer Dr.?; bibliogr. Nachweis: Collijn: Sveriges bibliogr. 1600-talet. H. 1, Sp. 858.
Całość:
Skytte Joannes (Skytte Johan).
Orationes tres, habitae ad sereniss. Magnae Britanniae Regem. in quarum primâ caussae ob quas Sigismundus ejus nominis III, ab Ordinibus Sueciae ejectus, in ejusq. locum sereniss. Carolus ejus nominis IX. substitutus est, redduntur in alterâ, gratiae pro composito Sueco-Danico y Sueco-Moscovitico bello aguntur, eorum caussae exponuntur in terciâ, Sueco-Polonici belli caussae recensentur, tum quantopere intersit omnium Reformatorum Principum, Polonum à Suecorum Regno arceri ostenditur, ad id Sereniss. Rex invitatur. Anno 1618 [rz.].
B. m., 1618.
w 4ce, k 1, s. 70.

Pismo: antykwa, kursywa.
[Tyt. nagł.:] Illustriss. Viri Iohannis Skytte, serenissimi Gustavi II. Suecorum, Gothorum, Wandalorum etc. Regis Legati, Orationes tres, habitae […].
Na s. 1 winieta z ozdobników składanych, inicjał maureskowy, na s. 33 inicjał drzeworytowy z główką aniołka, na s. 49 inicjał drzeworytowy przedstawiający Boże Narodzenie; finaliki.
Trzy mowy wygłoszono w Londynie wobec króla angielskiego: pierwsza dn. 22 lipca 1610 (s. 1-32), druga 10 grudnia według starego stylu, a 20 grudnia według nowego stylu 1617 (s. 33-48), trzecia w obrębie roku 1618 (s. 49-70). Druga i trzecia mowa z tytułem nagł.: Joh. Sch. Oratio.
Por. E. XXVIII 214.
J. Trypućko, Polonica vetera Upsaliensia […], Uppsala 1958, 154 2421.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 44.
Karol IX, książę sudermański, król szwedzki.
Gustaw II Adolf, król szwedzki.
Zygmunt III Waza, król polski.
Jakub I, król angielski.
Jan Skytte (1577-1645), gubernator ryski, poseł króla Gustawa II Adolfa.
[KVK:] [Orationes tres] Illustriss. viri Iohannis Skytte […],Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Signatur: 5, 6 : 4. Schwedischer Dr.?; bibliogr. Nachweis: Collijn: Sveriges bibliogr. 1600-talet. H. 1, Sp. 858.