Nazwisko i imię:
List okólny.
Tytuł:
List okolny do całego Duchowieństwa i do Possessorów Dóbr Duchownych, oraz do wszystkich Possessorów Starostw, Tenut i jakiegokolwiek Rodzaiu lub Imienia Królewszczyzn.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1769).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Inc.:] Gdy Nayiaśnieyszemu Królowi Jmci Pruskiemu Panu Naszemu [...] [Expl.:] Do czego wszyscy Jakiegokolwiek bądź Stanu i Godności stosować się powinni. Dan w Piotrkowie d. 20. Września 1769. [Poprawiono atramentem na: 10. Października.] JKmci Pruskiey Kamera Woyskowa i Ekonomiczna. [Dwa ręczne podpisy nieczytelne]. Ponad tytułem polskim oddzielony odeń podwójną linią na całą jego szerokość tytuł w języku niemieckim: Circulair An die gasammte Geistlichkeit und an die Inhaber der Geistlichen Güter imgleichen an sämtliche Besitzer Starosteylicher, Gratial- und anderer Königlicher Güter, ohne Unterschied ihrer Qualität und Benennung. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski po lewej niemiecki. Na karcie tytułowej dwie notatki rękopiśmienne atramentem: „Do Dworu Mykanowskiego” (u góry), „Nº Primo d. 11 october Erhalten...” (u dołu). Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224534 III.
Całość:
List okólny.
List okolny do całego Duchowieństwa i do Possessorów Dóbr Duchownych, oraz do wszystkich Possessorów Starostw, Tenut i jakiegokolwiek Rodzaiu lub Imienia Królewszczyzn.
B. m., b. r. (1769).
folio, k. 4.

[Inc.:] Gdy Nayiaśnieyszemu Królowi Jmci Pruskiemu Panu Naszemu [...] [Expl.:] Do czego wszyscy Jakiegokolwiek bądź Stanu i Godności stosować się powinni. Dan w Piotrkowie d. 20. Września 1769. [Poprawiono atramentem na: 10. Października.] JKmci Pruskiey Kamera Woyskowa i Ekonomiczna. [Dwa ręczne podpisy nieczytelne].
Ponad tytułem polskim oddzielony odeń podwójną linią na całą jego szerokość tytuł w języku niemieckim: Circulair An die gasammte Geistlichkeit und an die Inhaber der Geistlichen Güter imgleichen an sämtliche Besitzer Starosteylicher, Gratial- und anderer Königlicher Güter, ohne Unterschied ihrer Qualität und Benennung.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski po lewej niemiecki. Na karcie tytułowej dwie notatki rękopiśmienne atramentem: „Do Dworu Mykanowskiego” (u góry), „Nº Primo d. 11 october Erhalten...” (u dołu).

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224534 III.