Nazwisko i imię:
Relacya o armacie (Relacja o armacie).
Tytuł:
Relácya o Armacie z Xiestwá Saskiego ná Zamek Krákowski wprowádzoney Die 24 Ianuarij. 1698.
Miejsce i rok wydania:
B. m., (1698).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pismo: antykwa z dod. kursywy, tytuł nagł. [Inc.:] Przy początku Nowego teráźnieyszego Roku 1698 szczęśliwie wprowádzoną Dnia 24. Ian. widząc Armatę z Xięstwá Saskiego [...]. [K. 2 v w. 20, expl.:] [...] a Korona Polska przy Wierze S. Kátolickiej, przy cáłośći Rzeczyp. Naiáśnieyszemu Augustowi II. tryumfalne wykrzykuie Io tryumphe. Jest tu opis armat różnego kalibru poprzedzanych „porządkiem nigdy u nas nie widzianym" przez kilkudziesięciu cieślów, stelmachów i kołodziejów dla torowania drogi i ewentualnych naprawek. B. Górska, Katalog czasopism XVI-XVIII w. w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum, Ze Skarbca Kultury 1963 (z. 15), s. 189, poz. 578. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 3 8° adl. 38.
Dodatkowe:
August II Sas, król polski. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1237. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Relacja o armacie z Księstwa Saskiego na zamek krakowski wprowadzonej 24 stycznia 1698. Egz.: Ossol. XVII-6275-III, PAN Gd. Nl 3 8° adl. 38. Tekst edycji (sygn. egz.: XVII-6275-III) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/12370/
Całość:
Relacya o armacie (Relacja o armacie).
Relácya o Armacie z Xiestwá Saskiego ná Zamek Krákowski wprowádzoney Die 24 Ianuarij. 1698.
B. m., (1698).
w 4ce, k. 2.

Pismo: antykwa z dod. kursywy, tytuł nagł.
[Inc.:] Przy początku Nowego teráźnieyszego Roku 1698 szczęśliwie wprowádzoną Dnia 24. Ian. widząc Armatę z Xięstwá Saskiego [...].
[K. 2 v w. 20, expl.:] [...] a Korona Polska przy Wierze S. Kátolickiej, przy cáłośći Rzeczyp. Naiáśnieyszemu Augustowi II. tryumfalne wykrzykuie Io tryumphe.
Jest tu opis armat różnego kalibru poprzedzanych „porządkiem nigdy u nas nie widzianym" przez kilkudziesięciu cieślów, stelmachów i kołodziejów dla torowania drogi i ewentualnych naprawek.
B. Górska, Katalog czasopism XVI-XVIII w. w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum, Ze Skarbca Kultury 1963 (z. 15), s. 189, poz. 578.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 3 8° adl. 38.
August II Sas, król polski.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1237.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Relacja o armacie z Księstwa Saskiego na zamek krakowski wprowadzonej 24 stycznia 1698. Egz.: Ossol. XVII-6275-III, PAN Gd. Nl 3 8° adl. 38. Tekst edycji (sygn. egz.: XVII-6275-III) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/12370/