Nazwisko i imię:
Ordnung der Bürger-Wache in Thorn (Rada miasta Torunia).
Tytuł:
Ordnung der Bürger-Wache in Thorn geschlossen in eines Edlen Ehrenvesten und Hochweisen Raths Session den 2. Augusti Anno 1655 und jetzo abermahl revidirt und umgedruckt den 6. Augusti Anno 1697. Thorn druckts Johann Balthasar Bressler E. E. Hochw. Raths und Gymnasii Buchdrucker.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, 1697.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Pismo: fraktura. Na s. tyt. drzeworyt - herb m. Torunia, poniżej linia złożona z ozdobników w kształcie rozetek. Nad tekstem ordynacji drzeworytowa winieta o motywach roślinnych; inicjał gotycki, na końcu ozdobnik złożony - dwa stylizowane kwiatki, w środku rozetka. Por. E. XXIII 412. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 32.
Całość:
Ordnung der Bürger-Wache in Thorn (Rada miasta Torunia).
Ordnung der Bürger-Wache in Thorn geschlossen in eines Edlen Ehrenvesten und Hochweisen Raths Session den 2. Augusti Anno 1655 und jetzo abermahl revidirt und umgedruckt den 6. Augusti Anno 1697. Thorn druckts Johann Balthasar Bressler E. E. Hochw. Raths und Gymnasii Buchdrucker.
Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, 1697.
w 4ce, k. 8.

Pismo: fraktura. Na s. tyt. drzeworyt - herb m. Torunia, poniżej linia złożona z ozdobników w kształcie rozetek. Nad tekstem ordynacji drzeworytowa winieta o motywach roślinnych; inicjał gotycki, na końcu ozdobnik złożony - dwa stylizowane kwiatki, w środku rozetka.
Por. E. XXIII 412.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 32.