Nazwisko i imię:
Pacta induciarum.
Tytuł:
[Pacta induciarum viginti sexennalium inter Regna Poloniae et Sueciae, anno 1635 peracta].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1635).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Pismo: antykwa, tyt. nagł. [K. A[1] r, inc.:] Nos serenissimae ac potentissimae Principis ac Dominae, Dnae Christinae, Dei gratia, Suecorum, Gothorum, Wandalorumq. designatae Reginae [...] Regniq. Sueciae Commissarij. [K. B3 v w. 20, expl.:] Actum Stumisdorffij d. 2. Septemb. Styl. vet. Anno salutis Millesimo Sexcentesimo Trigesimo quinto. Elblingae, Typis Bodenhausianis. Dokument wystawiony przez Krystynę szwedzką dla Władysława IV jako odpowiednik dokumentu Władysława IV dla Krystyny (notowanego w Bibliografii Estreichera XXIV 14). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 79.
Całość:
Pacta induciarum.
[Pacta induciarum viginti sexennalium inter Regna Poloniae et Sueciae, anno 1635 peracta].
B. m., b. r. (Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1635).
w 4ce, k. 8.

Pismo: antykwa, tyt. nagł.
[K. A[1] r, inc.:] Nos serenissimae ac potentissimae Principis ac Dominae, Dnae Christinae, Dei gratia, Suecorum, Gothorum, Wandalorumq. designatae Reginae [...] Regniq. Sueciae Commissarij.
[K. B3 v w. 20, expl.:] Actum Stumisdorffij d. 2. Septemb. Styl. vet. Anno salutis Millesimo Sexcentesimo Trigesimo quinto. Elblingae, Typis Bodenhausianis.
Dokument wystawiony przez Krystynę szwedzką dla Władysława IV jako odpowiednik dokumentu Władysława IV dla Krystyny (notowanego w Bibliografii Estreichera XXIV 14).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 79.