Nazwisko i imię:
Komisja Rzeczypospolitej.
Tytuł:
Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1775).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Wyznaczenie miejscowości do pobierania podatków. Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem w obec, i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, do wiadomości podaie: Gdy Semptembrowa tegoroczna Rata wypłaty nowych podatków [...] [Expl.:] Który to Uniwersał, aby niezawodney każdego doszedł wiadomości [...] Ichmć Panom Superin-tendentom Prowincyi złocą. Dan w Warszawie na Sessyi dnia 21. Miesiąca Sierpnia Roku Pańskiego 1775. Roch z Głogowy Kossowski [...] Uniwersał miejsca do odbierania podatków wyznaczaiący. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224418 III.
Całość:
Komisja Rzeczypospolitej.
Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego.
B. m., b. r. (1775).
folio, k. 1.

Wyznaczenie miejscowości do pobierania podatków.
Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem w obec, i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, do wiadomości podaie: Gdy Semptembrowa tegoroczna Rata wypłaty nowych podatków [...] [Expl.:] Który to Uniwersał, aby niezawodney każdego doszedł wiadomości [...] Ichmć Panom Superin-tendentom Prowincyi złocą. Dan w Warszawie na Sessyi dnia 21. Miesiąca Sierpnia Roku Pańskiego 1775. Roch z Głogowy Kossowski [...] Uniwersał miejsca do odbierania podatków wyznaczaiący.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224418 III.