Nazwisko i imię:
Białobrzeski Marcjan.
Tytuł:
Apophoreta sive celebratio natalitum D.N.I.C. a Martiano Bialobrzeski, Eloquentiae apud Professorem Tylicianum in Acad. Crac. Stud. Facta. Cracoviae, Typis Matthię Andreouiensis, Anno Domini 1634.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1634.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. [K. tyt.:] Apophoreta sive celebratio natalitum D[omini] N[ostri] I[esu] C[hristi] a Martiano Bialobrzeski, Eloquentiae apud Professorem Tylicianum in Acad. Crac. Stud. Facta [sygnet drukarski oficyny Łazarzowej]. Cracoviae, Typis Matthię Andreouiensis, Anno Domini 1634 [rz.]. [K. A3r:] Annun io vobis gaudium maguum, [sic] quia natus est vobis hodie Saluator mundi. Angelus ad Pastores ait. [K. B2r, w. 11:] Oznáymuię Wam wesele wielkie iż národził się Wam dziś Zbáwiciel świátá. Anyoł do Pásterzow mowi. Na odwr. k. tyt. tarcza herbu Świechowskich „Grzymała” w kartuszu barokowym. K. Aijr-v: dedykacja dla Aleksandra Świechowskiego ze Świechowa. Na k. A3r listewka z ozdobników, na k. B2r tekst łaciński i polski oddziela linia z takich samych ozdobników. Na końcu winietka z elementów zdobniczych, pismo: antykwa, kursywa, nieco szwabachy; język łaciński i polski. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 51 4° adl. 44.
Dodatkowe:
Białobrzeski Marcjan, od 1632 student Akademii Krakowskiej. Świechowski Aleksander h. Grzymała (1 poł. XVII w.). Tylicki Piotr h. Lubicz (zm. 1616), bp krakowski, prof. Akademii Krakowskiej.
Całość:
Białobrzeski Marcjan.
Apophoreta sive celebratio natalitum D.N.I.C. a Martiano Bialobrzeski, Eloquentiae apud Professorem Tylicianum in Acad. Crac. Stud. Facta. Cracoviae, Typis Matthię Andreouiensis, Anno Domini 1634.
Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1634.
w 4ce, k. 8.

[K. tyt.:] Apophoreta sive celebratio natalitum D[omini] N[ostri] I[esu] C[hristi] a Martiano Bialobrzeski, Eloquentiae apud Professorem Tylicianum in Acad. Crac. Stud. Facta [sygnet drukarski oficyny Łazarzowej]. Cracoviae, Typis Matthię Andreouiensis, Anno Domini 1634 [rz.].
[K. A3r:] Annun io vobis gaudium maguum, [sic] quia natus est vobis hodie Saluator mundi. Angelus ad Pastores ait. [K. B2r, w. 11:] Oznáymuię Wam wesele wielkie iż národził się Wam dziś Zbáwiciel świátá. Anyoł do Pásterzow mowi.
Na odwr. k. tyt. tarcza herbu Świechowskich „Grzymała” w kartuszu barokowym. K. Aijr-v: dedykacja dla Aleksandra Świechowskiego ze Świechowa. Na k. A3r listewka z ozdobników, na k. B2r tekst łaciński i polski oddziela linia z takich samych ozdobników. Na końcu winietka z elementów zdobniczych, pismo: antykwa, kursywa, nieco szwabachy; język łaciński i polski.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 51 4° adl. 44.
Białobrzeski Marcjan, od 1632 student Akademii Krakowskiej.
Świechowski Aleksander h. Grzymała (1 poł. XVII w.).
Tylicki Piotr h. Lubicz (zm. 1616), bp krakowski, prof. Akademii Krakowskiej.