Nazwisko i imię:
Połaniecki Jan.
Tytuł:
Anielskie Nabozenstwo Do Anielskiey Niebá, y Ziemie Krolowey Nayświętszey Maryi Panny, Z Niebá ná źiemie przez samego Chrystusa Páná obiáwienie Sprowadzone, y Ná widok Swiátu Polskiemu, zászczyt Koronnemu Woiewodzctwu [sic], słáwę Krákowskiemu Miástu, y przyległym kráiom. Przez nową Erekcyą Bractwa Niepokalanego Poczęcia Nayświętszey Maryi Panny, Zá konsensem Stolice Apostolskiey W kośćiele Strádomskim WW. OO. Obserwantow Franciszkanow przy Krakowie, Przez X. Jana Połanieckiego, Obserwantá, S.T. Lektorá Uprzywileiowánego, Kusztoszá [sic], y Gwárdyána Konwentu Strádomskiego S. Bernardyna, Z dozwoleniem Zwierzchnośći Ordynaryiney Podane. Roku Pańskiego 1736, Dniá 7. Grudnia.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1736 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 27. W kolofonie: W Krákowie, w Drukárni Iákubá Mátyászkiewiczá, I.K.M. y I.O.IMCi X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćia Siewierskiego, Ordynaryinego Typografá. Dedykowane Annie Czartoryskiej z Rybińskich. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 343.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 4636.
Całość:
Połaniecki Jan.
Anielskie Nabozenstwo Do Anielskiey Niebá, y Ziemie Krolowey Nayświętszey Maryi Panny, Z Niebá ná źiemie przez samego Chrystusa Páná obiáwienie Sprowadzone, y Ná widok Swiátu Polskiemu, zászczyt Koronnemu Woiewodzctwu [sic], słáwę Krákowskiemu Miástu, y przyległym kráiom. Przez nową Erekcyą Bractwa Niepokalanego Poczęcia Nayświętszey Maryi Panny, Zá konsensem Stolice Apostolskiey W kośćiele Strádomskim WW. OO. Obserwantow Franciszkanow przy Krakowie, Przez X. Jana Połanieckiego, Obserwantá, S.T. Lektorá Uprzywileiowánego, Kusztoszá [sic], y Gwárdyána Konwentu Strádomskiego S. Bernardyna, Z dozwoleniem Zwierzchnośći Ordynaryiney Podane. Roku Pańskiego 1736, Dniá 7. Grudnia.
Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1736 (w kolofonie).
w 8ce, k. 27.

W kolofonie: W Krákowie, w Drukárni Iákubá Mátyászkiewiczá, I.K.M. y I.O.IMCi X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćia Siewierskiego, Ordynaryinego Typografá.
Dedykowane Annie Czartoryskiej z Rybińskich.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 343.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 4636.