Nazwisko i imię:
Rozmyślania rzeczy duchownych.
Tytuł:
Rozmyslania rzeczy duchownych. Pozytek y sposob. Przez iednego Societatis Iesu kápłaná wydány. Z dozwoleniem Przełożonych. W Krakowie, W Drukárni Máćieiá Andrzeiowczyká. Roku Páńskiego, 1631.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1631.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 12. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 389.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 5917 adl. 2.
Dodatkowe:
Estr. XXVI, s. 422 (niedokładnie).
Całość:
Rozmyślania rzeczy duchownych.
Rozmyslania rzeczy duchownych. Pozytek y sposob. Przez iednego Societatis Iesu kápłaná wydány. Z dozwoleniem Przełożonych. W Krakowie, W Drukárni Máćieiá Andrzeiowczyká. Roku Páńskiego, 1631.
Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1631.
w 8ce, k. 12.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 389.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 5917 adl. 2.
Estr. XXVI, s. 422 (niedokładnie).