Nazwisko i imię:
Wolder Theodor.
Tytuł:
Unterthänigstes Denckmahl welches dem [...] Boguslav Radzivillen, Hertzogen zu Byrse [...] als [...] entseeleter Cörper A. 1670 den 6 Maji. [...] beygesetzet ward. Königsberg. Gedr. durch Friedr. Reusnern 1670.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.668.
Całość:
Wolder Theodor.
Unterthänigstes Denckmahl welches dem [...] Boguslav Radzivillen, Hertzogen zu Byrse [...] als [...] entseeleter Cörper A. 1670 den 6 Maji. [...] beygesetzet ward. Königsberg. Gedr. durch Friedr. Reusnern 1670.
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
folio, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.668.