Nazwisko i imię:
Pouchenius Andreas mł.
Tytuł:
Theses de naturarum unione et communione, earundemq. Idiomaton [gr.] communicatione in persona Christi facta, Quas [...] praeside [...] defendere conabitur, M. Petrus Kleicke [...] die 27 Januarii. Regiomonti, Typ. Osterbergerianis 1609.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. dziedziców Jerzego Osterbergera, 1609.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 17. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3893.
Całość:
Pouchenius Andreas mł.
Theses de naturarum unione et communione, earundemq. Idiomaton [gr.] communicatione in persona Christi facta, Quas [...] praeside [...] defendere conabitur, M. Petrus Kleicke [...] die 27 Januarii. Regiomonti, Typ. Osterbergerianis 1609.
Królewiec, druk. dziedziców Jerzego Osterbergera, 1609.
w 4ce, k. 17.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3893.