Nazwisko i imię:
Movius Kaspar (Movius Caspar).
Tytuł:
Anticrocius prior hoc est. Solida refutatio posterioris partis Prutenicae conversations Johannis Crocii Calviniani [...] Tractationis argumentum et dispositio post praefationem sub aspectum ponitur. Regiomonti, Typis et sumptibus Laurentii Segebadii. 1625.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1625.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 15, s. 459. [Tyt. nagł.:] Caspari Movii, S. S. Th. Licentiati et Coetus Germanici Caunis Lithuanorum invariatae Augustanae Confessioni addicti, Pastoris. [Dedyk.:] Illustribus [...] Incluti Ducatus Prussiae statibus et ordinibus. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.82.
Całość:
Movius Kaspar (Movius Caspar).
Anticrocius prior hoc est. Solida refutatio posterioris partis Prutenicae conversations Johannis Crocii Calviniani [...] Tractationis argumentum et dispositio post praefationem sub aspectum ponitur. Regiomonti, Typis et sumptibus Laurentii Segebadii. 1625.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1625.
w 8ce, k. 15, s. 459.

[Tyt. nagł.:] Caspari Movii, S. S. Th. Licentiati et Coetus Germanici Caunis Lithuanorum invariatae Augustanae Confessioni addicti, Pastoris.
[Dedyk.:] Illustribus [...] Incluti Ducatus Prussiae statibus et ordinibus.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.82.