Nazwisko i imię:
Lösel Johann (Loeselius Joannes).
Tytuł:
Plantae in Borussia sponte nascentes e manuscripto Parentis mei divulgo Johannes Loeselius, Johannis Filius. MDCLIV. Regiomonti Borussorum typis Paschalis Mensenii 1654 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Paschen Mense, 1654.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 83, nlb. 13. Na s. przedost. miedzioryt przedst. staruszkę z napisem: „Vetula ad Zoilum" i dwuwiersz niem. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.385.
Całość:
Lösel Johann (Loeselius Joannes).
Plantae in Borussia sponte nascentes e manuscripto Parentis mei divulgo Johannes Loeselius, Johannis Filius. MDCLIV. Regiomonti Borussorum typis Paschalis Mensenii 1654 [rz.].
Królewiec, druk. Paschen Mense, 1654.
w 4ce, k. 4, s. 83, nlb. 13.

Na s. przedost. miedzioryt przedst. staruszkę z napisem: „Vetula ad Zoilum" i dwuwiersz niem.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.385.