Nazwisko i imię:
Fuchs Samuel (Fuchsius Samuel).
Tytuł:
In honorem divorum principum Borussiae Brandenburgensium pars. 1. Academicorum scriptorum edita a M. Samuele Fuchsio. Regiomonti, Typis Laurentii Segebadii Anno 1628 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1628.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 307. Tytuł w ramce drzeworytn. z herbem, postaciami książąt i aniołem. Zawiera elegie, epitafia, mowy pogrzebowe i inne utwory okolicznościowe ku czci ks. Albrechta i jego rodziny, pisane przez Fel. Fidlera, Mich. Hechta, Fil. Melanchtona, And. Munzera, Jerz. Sabinusa, Wal. Schrecka, Kasp. Schutze, Daw. Voita i in. Dedyk. ks. Jerzemu Wilhelmowi. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3118.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: Hist.Pruss.138 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:078512P_001,800,600
Całość:
Fuchs Samuel (Fuchsius Samuel).
In honorem divorum principum Borussiae Brandenburgensium pars. 1. Academicorum scriptorum edita a M. Samuele Fuchsio. Regiomonti, Typis Laurentii Segebadii Anno 1628 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1628.
w 4ce, k. 307.

Tytuł w ramce drzeworytn. z herbem, postaciami książąt i aniołem. Zawiera elegie, epitafia, mowy pogrzebowe i inne utwory okolicznościowe ku czci ks. Albrechta i jego rodziny, pisane przez Fel. Fidlera, Mich. Hechta, Fil. Melanchtona, And. Munzera, Jerz. Sabinusa, Wal. Schrecka, Kasp. Schutze, Daw. Voita i in. Dedyk. ks. Jerzemu Wilhelmowi.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3118.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: Hist.Pruss.138 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:078512P_001,800,600