Nazwisko i imię:
Cyprian Johann (Cyprianus Joannes z Rawicza).
Tytuł:
Vocatio hominum universalis, Ex Act. XVII, 30. 31. iussu Maxime Rever. Facultatis Theolog. in Academia Lipsiensi in disputatione pro licentia Doctoris Theologi dignitatem capessendi a.d. XXI. et XXII. Augusti 1678 propugnabitur a [...]. Lipsiae, Literis Joh. Georg. [1678].
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Johann Georg, (1678).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 28. [Tyt. poprz. gr.:] Syn Tō Paneleēmoni Theō, Vocatio Hominum Universalis […]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2600.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Wa 5974:9 (9) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:622775G_001,800,600 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Bs 10300 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:050061V_001,800,600 Anmerkung: „Nicht identisch mit VD17 1:050061V (dort ohne Widmungsempfänger) Hauptsachtitel teilw. in griech. Schrift”. [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von BSB München. Signatur: 4 Diss. 2228 – http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00031368/images/
Całość:
Cyprian Johann (Cyprianus Joannes z Rawicza).
Vocatio hominum universalis, Ex Act. XVII, 30. 31. iussu Maxime Rever. Facultatis Theolog. in Academia Lipsiensi in disputatione pro licentia Doctoris Theologi dignitatem capessendi a.d. XXI. et XXII. Augusti 1678 propugnabitur a [...]. Lipsiae, Literis Joh. Georg. [1678].
Leipzig, druk. Johann Georg, (1678).
w 4ce, k. 28.

[Tyt. poprz. gr.:] Syn Tō Paneleēmoni Theō, Vocatio Hominum Universalis […].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2600.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Wa 5974:9 (9) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:622775G_001,800,600
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Bs 10300 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:050061V_001,800,600
Anmerkung: „Nicht identisch mit VD17 1:050061V (dort ohne Widmungsempfänger)
Hauptsachtitel teilw. in griech. Schrift”.
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von BSB München. Signatur: 4 Diss. 2228 – http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00031368/images/