Nazwisko i imię:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Tytuł:
Super Divi Pauli Epistolam ad Romanos, Dissertationum sacrarum prima, continens ta prolegomena [gr.] praeside [...] Respondente M. Abrahamo Calovio Morunga-Porusso. Habebitur ad d. [7] Junij. Regiomonti, exeudebat Laurentius Segebadius 1634.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 12. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.247.
Całość:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Super Divi Pauli Epistolam ad Romanos, Dissertationum sacrarum prima, continens ta prolegomena [gr.] praeside [...] Respondente M. Abrahamo Calovio Morunga-Porusso. Habebitur ad d. [7] Junij. Regiomonti, exeudebat Laurentius Segebadius 1634.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
w 8ce, k. 12.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.247.