Nazwisko i imię:
(Castella Martinus de Castellis).
Tytuł:
Festo marito, quod celebrabat. vir generosus et praenobilis Dn. Martinus de Castellis Castellla Bonorum Nowemiasto et Wolma in M.D.L. Hypothecario, etc, cum nobili et lectissima virgine Anna Sophia [...] Matthiae Richtern [...] consulis et syndici Elbing. filia dilectissima Elbingae. Die XXIV Mensis Junii Anno 1655 [rz.]. Typis Achatii Corellii.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., (1655).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pisali: Joh.. Cramerus, Frider. Hoffman, Raphael Schwartz, Joh. Fabricius, Samuel Balthasaris wiersz polski, C.N.R.C., Matthias Heinricus Richter. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1941.
Całość:
(Castella Martinus de Castellis).
Festo marito, quod celebrabat. vir generosus et praenobilis Dn. Martinus de Castellis Castellla Bonorum Nowemiasto et Wolma in M.D.L. Hypothecario, etc, cum nobili et lectissima virgine Anna Sophia [...] Matthiae Richtern [...] consulis et syndici Elbing. filia dilectissima Elbingae. Die XXIV Mensis Junii Anno 1655 [rz.]. Typis Achatii Corellii.
B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., (1655).
w 4ce, k. 6.

Pisali: Joh.. Cramerus, Frider. Hoffman, Raphael Schwartz, Joh. Fabricius, Samuel Balthasaris wiersz polski, C.N.R.C., Matthias Heinricus Richter.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1941.