Nazwisko i imię:
(Riccius Adam).
Tytuł:
Adam Riccius [...] Rector Benevolo lectori Suo et [...] Senatus nomine S. D. […]. [Regiomonti] Sub praelo Johannis Reusneri (1647) [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1647.
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tyt. nagł., druk jednostr. [Inc.:] Statuta celeberrimae hujus Academiae supremum reip. literariae jusserunt esse ambulatorium, ad singula simestria [...] fas non esse, magistratum qui summam potestatem habet, ultra sextum retineri mensem. [Expl.:] [...] debito compensare modo. P. P. in Acad. Regiom. in ipso Michaelis Festo. Anno MDCXLVII. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.410.
Całość:
(Riccius Adam).
Adam Riccius [...] Rector Benevolo lectori Suo et [...] Senatus nomine S. D. […]. [Regiomonti] Sub praelo Johannis Reusneri (1647) [rz.].
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1647.
folio, k. 1.

Tyt. nagł., druk jednostr. [Inc.:] Statuta celeberrimae hujus Academiae supremum reip. literariae jusserunt esse ambulatorium, ad singula simestria [...] fas non esse, magistratum qui summam potestatem habet, ultra sextum retineri mensem. [Expl.:] [...] debito compensare modo. P. P. in Acad. Regiom. in ipso Michaelis Festo. Anno MDCXLVII.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.410.