Nazwisko i imię:
Deffilles Jan Ignacy du.
Tytuł:
Opisanie Katafalku Pogrzebowego ś. p. Jaśni-Oświeconey [sic] z Xiążąt Sanguszkow Xiężney Jabłonowski Woiewodziny Poznańskiey, za wynalazkiem, staraniem y pracą Jmci Pana du Deffiles [sic] Jndziniera, Architekta y Geometry przysięgłego Rzeczypospolitey. [Tytuł w nagłówku prawej szpalty, w nagłówku lewej szpalty tytuł francuski:] Description du Catafalque de son Altesse Madame la Princesse Jabłonowska Palatine de Posnanie née Princesse Sanguszko, inventé par M. du Deffilles Ingenieur Architecte et Géometre juré de la République; traduite en Polonois par C. Gorski Prêtre des Ecoles Pieuses.
Miejsce i rok wydania:
B. m. i r. (Lwów?, 1767).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. Tekst zaczyna się na verso k. A1: na lewej szpalcie francuski, na prawej polski.
Lokalizacja:
Kraków, Bibl. Dominikanów — Zakroczym, Bibl. Kapucynów
Całość:
Deffilles Jan Ignacy du.

Opisanie Katafalku Pogrzebowego ś. p. Jaśni-Oświeconey [sic] z Xiążąt Sanguszkow Xiężney Jabłonowski Woiewodziny Poznańskiey, za wynalazkiem, staraniem y pracą Jmci Pana du Deffiles [sic] Jndziniera, Architekta y Geometry przysięgłego Rzeczypospolitey. [Tytuł w nagłówku prawej szpalty, w nagłówku lewej szpalty tytuł francuski:] Description du Catafalque de son Altesse Madame la Princesse Jabłonowska Palatine de Posnanie née Princesse Sanguszko, inventé par M. du Deffilles Ingenieur Architecte et Géometre juré de la République; traduite en Polonois par C. Gorski Prêtre des Ecoles Pieuses.
B. m. i r. (Lwów?, 1767).
w 4ce, k. 16.
Tekst zaczyna się na verso k. A1: na lewej szpalcie francuski, na prawej polski.
Kraków, Bibl. Dominikanów — Zakroczym, Bibl. Kapucynów