Nazwisko i imię:
(Hyacinthus Thorunianus).
Tytuł:
Candidissimum virginalis innocentiae lilium sine labe concepta Increati Verbi in terris Parens sanctissima virgo Maria inter aculeatas ad sui defensionem subtilitatis Scotisticae spinas et candidior et illustrior. Cuius candor a religiosa iuventute studio eloquentiae incumbenti in suae introductionis confraternitatis Immaculatae Conceptionis die cum permissu Superiorum exhibitus. Anno 1649. Mense Decemb.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1649.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Tytuł majuscułą w ramce z ozdob. Błędny nadruk: Candissimum poprawiono nalepką nadrukowaną: Candidissimum. [Dedyk.:] Alberto Lochowski, civitatis Bidgostiensis incolae, podp.: Fr. Hyacinthus Thorunianus, Ord. Min. Reg. obser. Conuen. Bidgostien. lector et professor eloquentiae. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.727.
Całość:
(Hyacinthus Thorunianus).
Candidissimum virginalis innocentiae lilium sine labe concepta Increati Verbi in terris Parens sanctissima virgo Maria inter aculeatas ad sui defensionem subtilitatis Scotisticae spinas et candidior et illustrior. Cuius candor a religiosa iuventute studio eloquentiae incumbenti in suae introductionis confraternitatis Immaculatae Conceptionis die cum permissu Superiorum exhibitus. Anno 1649. Mense Decemb.
B. m., 1649.
w 4ce, k. 12.

Tytuł majuscułą w ramce z ozdob. Błędny nadruk: Candissimum poprawiono nalepką nadrukowaną: Candidissimum.
[Dedyk.:] Alberto Lochowski, civitatis Bidgostiensis incolae, podp.: Fr. Hyacinthus Thorunianus, Ord. Min. Reg. obser. Conuen. Bidgostien. lector et professor eloquentiae.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.727.