Nazwisko i imię:
Discursus.
Tytuł:
Discursus contemporaneus de causis aucti valoris monetarij in Regno Polono pro Innocentiâ officina Regiae et Redituum publicorum indemnitate. Anno 1636 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1636.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. [K. tyt.:] Discursus contemporaneus de causis aucti valoris monetarij in Regno Polono pro Innocentiâ officina Regiae et Redituum publicorum indemnitate. [ozdobniki z dwóch żołędzi] Anno 1636 [rz.]. Ostatnia karta czysta, pismo: antykwa. Por.: P. Szelągowski, Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce, Lwów 1902, s. 224-225. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 21 8° adl. 23 a.
Dodatkowe:
Por.: Discursus contemporaneus de causis aucti valoris monetarij in Regno Polono pro innocentia officinae Regiae et redituum publicorum indemnitate, [B. m., Gdańsk?], 1636 [rz.]. Muzeum Narodowe w Krakowie (Lokalizacja: Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego), Nr identyfikacyjny: MNK VIII-XVII.1630; informacje dostępne [10.10.2012] w Internecie – http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-VIII-XVII1630-Discursus-contemporaneus-de-causis-au
Całość:
Discursus.
Discursus contemporaneus de causis aucti valoris monetarij in Regno Polono pro Innocentiâ officina Regiae et Redituum publicorum indemnitate. Anno 1636 [rz.].
B. m., 1636.
w 4ce, k. 6.

[K. tyt.:] Discursus contemporaneus de causis aucti valoris monetarij in Regno Polono pro Innocentiâ officina Regiae et Redituum publicorum indemnitate. [ozdobniki z dwóch żołędzi] Anno 1636 [rz.].
Ostatnia karta czysta, pismo: antykwa.
Por.: P. Szelągowski, Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce, Lwów 1902, s. 224-225.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 21 8° adl. 23 a.
Por.: Discursus contemporaneus de causis aucti valoris monetarij in Regno Polono pro innocentia officinae Regiae et redituum publicorum indemnitate, [B. m., Gdańsk?], 1636 [rz.]. Muzeum Narodowe w Krakowie (Lokalizacja: Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego), Nr identyfikacyjny: MNK VIII-XVII.1630; informacje dostępne [10.10.2012] w Internecie – http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-VIII-XVII1630-Discursus-contemporaneus-de-causis-au