Nazwisko i imię:
Hooke Robert.
Tytuł:
Conamen ad motum Telluris probandum ex observationibus Astronomi Celeberrimi Roberti Hooke Regiae Societatis, apud Londinenses, Socii. Qvod e Sermone Anglicano in Latinum transtulit Gvilhelmus Nicolson, Collegii Reginalis, apud Oxonienses, Art. Bacc. Anno 1679 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1679.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16, tabl. 1. Autor omawia system Kopernika. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: 277767 adl.
Dodatkowe:
Robert Hooke (1635-1703), William Nicolson (1655-1727), [Widmungsempfänger:] Johann Adam Schertzer (1628-1683). [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der FB Gotha. Signatur: Diss.phil 8° 44 (18) – http://www.gbv.de/vd/vd17/39:143949D [KVK:] Volltext 2004 digitalisiert von: HAB Wolfenbüttel. Signatur: M: Ne 310 – http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/ne-310
Całość:
Hooke Robert.
Conamen ad motum Telluris probandum ex observationibus Astronomi Celeberrimi Roberti Hooke Regiae Societatis, apud Londinenses, Socii. Qvod e Sermone Anglicano in Latinum transtulit Gvilhelmus Nicolson, Collegii Reginalis, apud Oxonienses, Art. Bacc. Anno 1679 [rz.].
B. m., 1679.
w 4ce, k. 16, tabl. 1.

Autor omawia system Kopernika.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: 277767 adl.
Robert Hooke (1635-1703), William Nicolson (1655-1727), [Widmungsempfänger:] Johann Adam Schertzer (1628-1683).
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der FB Gotha. Signatur: Diss.phil 8° 44 (18) – http://www.gbv.de/vd/vd17/39:143949D
[KVK:] Volltext 2004 digitalisiert von: HAB Wolfenbüttel. Signatur: M: Ne 310 – http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/ne-310