Nazwisko i imię:
Taxatio (Summaria).
Tytuł:
Summaria sed Necessaria Taxatio Famosi illius Scripti à Ministro Svecico nuper editi. Anno 1677 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1677.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. [K. tyt.:] Summaria sed Necessaria Taxatio Famosi illius Scripti à Ministro Svecico nuper editi. [linia przerywana] Anno 1677 [rz.]. Mens. Novembr. [Odwr. k. tyt., inc.:] Nullus licet dubitem, Ministrum illum, quem in Scripto illo famoso, (quod titulo Responsionis ad Libellum Memorialem S.R.Mti. et Reip. Poloniae abs Danico Ministro Exhibitum, insignire tuo supercilio visum fuit) nominas Danicum [...]. Inicjał florystyczny, finalik z ozdobników drukarskich z kółkiem w nawiasie; pismo: antykwa, nieco kursywy. Por. E. XXVI 261, XXI 276 (A. Lillienhöck, Responsio). Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 43. Biblioteka Gdańska PAN: Ma 3983 8° adl. 37.
Dodatkowe:
[KVK:] Summaria sed necessaria Taxatio famosi illius Scripti a Ministro Svecio isto nuper editi Anno MDCLXXVII. Danish Union Catalogue and Danish National Bibliography; Ballerup, DK 2750 Denmark. Notes – http://images.kb.dk/bibliotheca_danica/bind%2030120.jpg
Całość:
Taxatio (Summaria).
Summaria sed Necessaria Taxatio Famosi illius Scripti à Ministro Svecico nuper editi. Anno 1677 [rz.].
B. m., 1677.
w 4ce, k. 6.

[K. tyt.:] Summaria sed Necessaria Taxatio Famosi illius Scripti à Ministro Svecico nuper editi. [linia przerywana] Anno 1677 [rz.]. Mens. Novembr.
[Odwr. k. tyt., inc.:] Nullus licet dubitem, Ministrum illum, quem in Scripto illo famoso, (quod titulo Responsionis ad Libellum Memorialem S.R.Mti. et Reip. Poloniae abs Danico Ministro Exhibitum, insignire tuo supercilio visum fuit) nominas Danicum [...].
Inicjał florystyczny, finalik z ozdobników drukarskich z kółkiem w nawiasie; pismo: antykwa, nieco kursywy.
Por. E. XXVI 261, XXI 276 (A. Lillienhöck, Responsio).

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 43.
Biblioteka Gdańska PAN: Ma 3983 8° adl. 37.
[KVK:] Summaria sed necessaria Taxatio famosi illius Scripti a Ministro Svecio isto nuper editi Anno MDCLXXVII. Danish Union Catalogue and Danish National Bibliography; Ballerup, DK 2750 Denmark. Notes – http://images.kb.dk/bibliotheca_danica/bind%2030120.jpg