Nazwisko i imię:
(Taaffe Franz).
Tytuł:
[Legati Lotharingici pro comitiis electionis anno 1674 recitata oratio].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1674.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: antykwa., inicjał tekstu oraz winieta końcowa maureskowe. [K. A1 r:] Reuerendissimi, Excellentissimi, Illustrissimi, Perillustres, Magnifici et Generosi Domini Principes, Senatores, caeterique Serenissimae Reipublicae Regni Poloniae, Magniq. Ducatus Lithuaniae congregati Ordines. [Inc.:] Quinquenium est ex quo in hoc amplissimo consessu comparuit Orator Lotharingicus, etsi successu irrito, nunquam tamen poenitendo [...]. Sformułowanie tytułu w rkp. notatce W. Schlieffa powyżej nagłówka tekstu. Por.: F. Hirsch, Zur Geschichte der polnischen Königswahl von 1674, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins 1901 (H. 43), s. 69/70. F. Kluczycki, Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. 1 (cz. 2), Kraków 1880-1881, s. 1474-1477. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 14.
Dodatkowe:
Karol, książę lotaryński. Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil. Franciszek Taaffe, poseł księcia Karola lotaryńskiego.
Całość:
(Taaffe Franz).
[Legati Lotharingici pro comitiis electionis anno 1674 recitata oratio].
B. m., 1674.
w 4ce, k. 4.

Pismo: antykwa., inicjał tekstu oraz winieta końcowa maureskowe.
[K. A1 r:] Reuerendissimi, Excellentissimi, Illustrissimi, Perillustres, Magnifici et Generosi Domini Principes, Senatores, caeterique Serenissimae Reipublicae Regni Poloniae, Magniq. Ducatus Lithuaniae congregati Ordines.
[Inc.:] Quinquenium est ex quo in hoc amplissimo consessu comparuit Orator Lotharingicus, etsi successu irrito, nunquam tamen poenitendo [...].
Sformułowanie tytułu w rkp. notatce W. Schlieffa powyżej nagłówka tekstu.
Por.: F. Hirsch, Zur Geschichte der polnischen Königswahl von 1674, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins 1901 (H. 43), s. 69/70.
F. Kluczycki, Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. 1 (cz. 2), Kraków 1880-1881, s. 1474-1477.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 14.
Karol, książę lotaryński.
Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil.
Franciszek Taaffe, poseł księcia Karola lotaryńskiego.