Nazwisko i imię:
Liebe (Die unbedachtsame).
Tytuł:
Die unbedachtsame Liebe zur Contribution entdecket von dem Warheitliebenden. Gedruckt 1696.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1696.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. Pismo: fraktura z dod. antykwy. Wstęp poprzedzony winietą drzeworytową o motywach roślinnych z postacią modlącego się na tle krajobrazu. W nagłówku tekstu winieta z ozdobników składanych, na końcu winieta drzeworytową o motywach roślinnych. Inicjały gotyckie. Anonimowy autor wyraża we wstępie przekonanie, że nie nakładanie podatku lecz reforma wewnętrzna i poprawa obyczajów obywateli może uratować chylące się do upadku miasto. Następnie przeprowadza ostrą krytykę stosunków panujących w mieście. W drugiej części pisma podaje szereg sposobów i rad dla położenia kresu wewnętrznym sporom i błędom w zarządzaniu miastem oraz dla wydobycia go z ciężkiej sytuacji finansowej. Według Hoppe’go pismo to dotyczy Torunia. S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 156 (2/2). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 28.
Dodatkowe:
[TEMPO:] Early Modern Pamphlets Online: Dutch Pamphlets Elektron. Referenz – http://tempo.idcpublishers.info/protected/adobepdf/H-2500-14229A/14229A.pdf
Całość:
Liebe (Die unbedachtsame).
Die unbedachtsame Liebe zur Contribution entdecket von dem Warheitliebenden. Gedruckt 1696.
B. m., 1696.
w 4ce, k. 16.

Pismo: fraktura z dod. antykwy. Wstęp poprzedzony winietą drzeworytową o motywach roślinnych z postacią modlącego się na tle krajobrazu. W nagłówku tekstu winieta z ozdobników składanych, na końcu winieta drzeworytową o motywach roślinnych. Inicjały gotyckie.
Anonimowy autor wyraża we wstępie przekonanie, że nie nakładanie podatku lecz reforma wewnętrzna i poprawa obyczajów obywateli może uratować chylące się do upadku miasto. Następnie przeprowadza ostrą krytykę stosunków panujących w mieście. W drugiej części pisma podaje szereg sposobów i rad dla położenia kresu wewnętrznym sporom i błędom w zarządzaniu miastem oraz dla wydobycia go z ciężkiej sytuacji finansowej.
Według Hoppe’go pismo to dotyczy Torunia.
S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 156 (2/2).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 28.
[TEMPO:] Early Modern Pamphlets Online: Dutch Pamphlets Elektron. Referenz – http://tempo.idcpublishers.info/protected/adobepdf/H-2500-14229A/14229A.pdf