Nazwisko i imię:
(Jan Kazimierz, król polski).
Tytuł:
Königl. Maytt. zu Pohlen und Schweden deren vormahls uniirten numehr aber dissolvirten Armee ertheilte General Amnistia und darauff erfolgte Universalia an alle Magistrat, darmit, gesambte der Confoederirten übergebene Schrifften ex actis Publicis eliminiret und cassiret werden sollen. Gedruckt im Jahr 1663.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1663.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura, nieco antykwy; inicjały gotyckie. Tyt. nagł.: Ihrer Königl. Maytt. zu Pohlen und Schweden […]. Uniwersał (amnestia) dat. ze Lwowa 24 lipca 1663. (Por.) S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 100 (4/4). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 82.
Całość:
(Jan Kazimierz, król polski).
Königl. Maytt. zu Pohlen und Schweden deren vormahls uniirten numehr aber dissolvirten Armee ertheilte General Amnistia und darauff erfolgte Universalia an alle Magistrat, darmit, gesambte der Confoederirten übergebene Schrifften ex actis Publicis eliminiret und cassiret werden sollen. Gedruckt im Jahr 1663.
B. m., 1663.
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura, nieco antykwy; inicjały gotyckie.
Tyt. nagł.: Ihrer Königl. Maytt. zu Pohlen und Schweden […].
Uniwersał (amnestia) dat. ze Lwowa 24 lipca 1663.
(Por.) S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 100 (4/4).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 82.