Nazwisko i imię:
(Jan III Sobieski, król polski).
Tytuł:
Copia Schreibens Sr. Königl. Majest. in Pohlen an den Nuntium Apostolicum Herrn Palavicini, Worinnen enthalten wie Gott der Allmächtige bey einem scharffen Treffen die Christl. Waffen wider den Erbfeind Christl. Nahmens abermahls höchstglücklich gesegnet. Gegeben im Lager an der Donau gegen Gran über den 9. Octobr. 1683. Im Jahr 1683.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1683.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: antykwa, fraktura; język łaciński i niemiecki. Inicjał tekstu łacińskiego maureskowy, niemieckiego gotycki, końcowa winieta w formie plecionki. S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 104 (4/12). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 133. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 19.
Dodatkowe:
Orazio Pallavicini, nuncjusz papieża Innocentego XI. List króla Jana III Sobieskiego do nuncjusza papieskiego w Polsce Opitiusa Pallaviciniego o zwycięstwie wojsk sojuszniczych nad armią turecką pod Parkanami 9 X 1683. Tekst w jęz. łacińskim i niemieckim. Tytuł łacińskiej wersji "Copia Literarum Serenissimi Regis Poloniae ad Nuncium Pontificium Illustris [...]". K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 974. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Copia eines Schreibens der Königlichen Majestät von Polen an den Nuntius Pallavicini [po 9 X] 1683. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 5 8° adl. 133) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/9740/
Całość:
(Jan III Sobieski, król polski).
Copia Schreibens Sr. Königl. Majest. in Pohlen an den Nuntium Apostolicum Herrn Palavicini, Worinnen enthalten wie Gott der Allmächtige bey einem scharffen Treffen die Christl. Waffen wider den Erbfeind Christl. Nahmens abermahls höchstglücklich gesegnet. Gegeben im Lager an der Donau gegen Gran über den 9. Octobr. 1683. Im Jahr 1683.
B. m., 1683.
w 4ce, k. 4.

Pismo: antykwa, fraktura; język łaciński i niemiecki. Inicjał tekstu łacińskiego maureskowy, niemieckiego gotycki, końcowa winieta w formie plecionki.
S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 104 (4/12).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 133.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 19.
Orazio Pallavicini, nuncjusz papieża Innocentego XI.
List króla Jana III Sobieskiego do nuncjusza papieskiego w Polsce Opitiusa Pallaviciniego o zwycięstwie wojsk sojuszniczych nad armią turecką pod Parkanami 9 X 1683. Tekst w jęz. łacińskim i niemieckim. Tytuł łacińskiej wersji "Copia Literarum Serenissimi Regis Poloniae ad Nuncium Pontificium Illustris [...]".
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 974.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Copia eines Schreibens der Königlichen Majestät von Polen an den Nuntius Pallavicini [po 9 X] 1683. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 5 8° adl. 133) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/9740/