Nazwisko i imię:
Konfederacja.
Tytuł:
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Obliczenie należności za prowianty dla wojsk rosyjskich].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, 1793).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. Obliczenie należności za prowianty dla wojsk rosyjskich. [Na końcu:] Dań w Krakowie na Sessyi Konfederackiey dnia 23 Miesiąca Lipca 1793 Roku. [Podpisy:] Józef Kolumna Walewski, Podczaszy Woiewodztwa Krakowskiego [...] Prezyduiący. Zgodno z Oryginałem Antoni Syktowski Reient Konf: Krak. [Inc.:] Maiąc sobie na Dniu 23 Miesiąca i Roku bieżących złożone Dzieło Przeświętney [sic] Kommissyi Likwidacyiney wyrachowaniem Furażów i Prowiantów w Czasie Konsystencyi Woysk Rossyiskich z Woiewodztwa Krakowskiego wydanych [...]. [Expl.:] Może Konfederacya upewnić troskliwych o swą należytość Obywateli, iż Fundusz [...] na zaspokoienie podanych kwitów [...] w Satysfakcyi wystarczy [...] Zaleca [...] zadnych odtąd nie przyimować kwitów, oprócz gdyby w Ręku czyim W. Niwickiego Sekretarza kwity dawniey wydane znaydować się miały. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 225015 IV.
Całość:
Konfederacja.
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Obliczenie należności za prowianty dla wojsk rosyjskich].
B. m., b. r. (Kraków, 1793).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy.
Obliczenie należności za prowianty dla wojsk rosyjskich.
[Na końcu:] Dań w Krakowie na Sessyi Konfederackiey dnia 23 Miesiąca Lipca 1793 Roku. [Podpisy:] Józef Kolumna Walewski, Podczaszy Woiewodztwa Krakowskiego [...] Prezyduiący. Zgodno z Oryginałem Antoni Syktowski Reient Konf: Krak.
[Inc.:] Maiąc sobie na Dniu 23 Miesiąca i Roku bieżących złożone Dzieło Przeświętney [sic] Kommissyi Likwidacyiney wyrachowaniem Furażów i Prowiantów w Czasie Konsystencyi Woysk Rossyiskich z Woiewodztwa Krakowskiego wydanych [...]. [Expl.:] Może Konfederacya upewnić troskliwych o swą należytość Obywateli, iż Fundusz [...] na zaspokoienie podanych kwitów [...] w Satysfakcyi wystarczy [...] Zaleca [...] zadnych odtąd nie przyimować kwitów, oprócz gdyby w Ręku czyim W. Niwickiego Sekretarza kwity dawniey wydane znaydować się miały.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 225015 IV.