Nazwisko i imię:
Lubomirski Antoni, syn Józefa.
Tytuł:
Mowa J.O. Xcia Jegomośći Antoniego Lubomirskiego, Woiewodzi: Czerniechowskiego Na Pogrzebie J.O. Xiężney Jey Mći Teressy Wandalinowey z Kończyc Lubomirskiey Woiewod: Czerniechowskiey Matki swoiey w Przeworsku dnia Szostego Sierpnia Miana 1746. Roku.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1746).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Tytuł nagłówkowy. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 249.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / г 1152, t. 1 inw. 74333 [adl. 2].
Całość:
Lubomirski Antoni, syn Józefa.
Mowa J.O. Xcia Jegomośći Antoniego Lubomirskiego, Woiewodzi: Czerniechowskiego Na Pogrzebie J.O. Xiężney Jey Mći Teressy Wandalinowey z Kończyc Lubomirskiey Woiewod: Czerniechowskiey Matki swoiey w Przeworsku dnia Szostego Sierpnia Miana 1746. Roku.
B. m., b. r. (1746).
w 4ce, k. 2.

Tytuł nagłówkowy.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 249.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / г 1152, t. 1 inw. 74333 [adl. 2].