Nazwisko i imię:
(Sapieha Kazimierz Leon).
Tytuł:
Heroicum illustrissimi Magni Duc. Lithuaniae procancellarii Casimiri Leonis Sapiehae Slonimenss, Lubossanensis, Volpensis etc. praefecti laudes nonnullas ex occasione Anagrammatis breviter compleetens.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1600).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [K. tyt.:] Heroicum illustrissimi Magni Duc. Lithuaniae procancellarii Casimiri Leonis Sapiehae Slonimenss, Lubossanensis, Volpensis etc. praefecti laudes nonnullas ex occasione Anagrammatis breviter compleetens. Na k. A2r listwa z ozdobników składanych, na końcu winieta maureskowa; pismo: antykwa, nieco kursywy. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725 Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.710. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 57.
Dodatkowe:
Sapieha Kazimierz Leon, h. Lis (zm. 1656), podkanclerzy lit., marszałek nadw. lit., właściciel dużej biblioteki.
Całość:
(Sapieha Kazimierz Leon).
Heroicum illustrissimi Magni Duc. Lithuaniae procancellarii Casimiri Leonis Sapiehae Slonimenss, Lubossanensis, Volpensis etc. praefecti laudes nonnullas ex occasione Anagrammatis breviter compleetens.
B. m., b. r. (po 1600).
w 4ce, k. 4.

[K. tyt.:] Heroicum illustrissimi Magni Duc. Lithuaniae procancellarii Casimiri Leonis Sapiehae Slonimenss, Lubossanensis, Volpensis etc. praefecti laudes nonnullas ex occasione Anagrammatis breviter compleetens.
Na k. A2r listwa z ozdobników składanych, na końcu winieta maureskowa; pismo: antykwa, nieco kursywy.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.710.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 57.
Sapieha Kazimierz Leon, h. Lis (zm. 1656), podkanclerzy lit., marszałek nadw. lit., właściciel dużej biblioteki.