Nazwisko i imię:
Mylius Johann (Mylius Joannes).
Tytuł:
Actus Oratorius. Ex Liv. Decad. I. libr. I. Judicium de Facto P. Horatii, qui sororem, Curiatii sonsi morte lugentem, stricto gladio transfixit, exhibens; In Encaeniis Gymnasii Elbing; Ann. Chr. 1621. Novembr. d. 25. incoante Annum a novi aedificii dedicatione XXIII. Institutus a M. Johanne Mylio Rectore. Elbingae, Typ. Haeredum Wendelini Bodenhausen.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., (1621).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20. Występują osoby, które mają przemówienia: Franciszek Gorzkowski Nobilis Polonus, Joachimus Boltenius, Michael Mylius Elb., Johannes Laurin Elb., Michael Meienreis Elb., Christianus Treschenberg Elb., Michael Hoppius Elb., Valentinus Neander, Bartholomaeus Wegnerus. Na końcu wiersz pt.: Conclusio totius actus Gratiarum actione ad spectabil. Senatum, et reliquum consessum [...], podp. Gregorius Menninger Elbigens. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.610.
Całość:
Mylius Johann (Mylius Joannes).
Actus Oratorius. Ex Liv. Decad. I. libr. I. Judicium de Facto P. Horatii, qui sororem, Curiatii sonsi morte lugentem, stricto gladio transfixit, exhibens; In Encaeniis Gymnasii Elbing; Ann. Chr. 1621. Novembr. d. 25. incoante Annum a novi aedificii dedicatione XXIII. Institutus a M. Johanne Mylio Rectore. Elbingae, Typ. Haeredum Wendelini Bodenhausen.
Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., (1621).
w 4ce, k. 20.

Występują osoby, które mają przemówienia: Franciszek Gorzkowski Nobilis Polonus, Joachimus Boltenius, Michael Mylius Elb., Johannes Laurin Elb., Michael Meienreis Elb., Christianus Treschenberg Elb., Michael Hoppius Elb., Valentinus Neander, Bartholomaeus Wegnerus. Na końcu wiersz pt.: Conclusio totius actus Gratiarum actione ad spectabil. Senatum, et reliquum consessum [...], podp. Gregorius Menninger Elbigens.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.610.