Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum gegen den Kindermord, und gegen die Verheimlichung der Schwangerschaft und Niederkunft. Bialystok, gedruckt bey Iohann Iacob Daniel Kanter, Koenigl. Neu Ostrreussischem Hofbuchdrucker. Obwieszczenie przeciwko dziecioboystwu y zataieniu brzemiennosci y połogu. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Królewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
Opis/komentarz:
folio, s. 8. [Na końcu:] (Bialystok, den 12ten December 1797. Königl. Neu-Ostpreussische Regierung). [Na końcu:] (w Białymstoku, dnia 12go Grudnia 1797. Krolewsko Nowowschodnie [sic] Prusko [sic] Regencya). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224967 III.
Dodatkowe:
Data wydania: po 12 XII 1797. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 695. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224967 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39882/_index.djvu [KVK:] Online-Ausg. Publicandum…, [Berlin: Decker, ca. 1797]. SBB-PK Berlin, Abt. Histor. Drucke, Signatur: 126 in: 2" An 8630-10 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN622760548
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum gegen den Kindermord, und gegen die Verheimlichung der Schwangerschaft und Niederkunft. Bialystok, gedruckt bey Iohann Iacob Daniel Kanter, Koenigl. Neu Ostrreussischem Hofbuchdrucker. Obwieszczenie przeciwko dziecioboystwu y zataieniu brzemiennosci y połogu. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Królewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
folio, s. 8.

[Na końcu:] (Bialystok, den 12ten December 1797. Königl. Neu-Ostpreussische Regierung).
[Na końcu:] (w Białymstoku, dnia 12go Grudnia 1797. Krolewsko Nowowschodnie [sic] Prusko [sic] Regencya). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224967 III.
Data wydania: po 12 XII 1797.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 695.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224967 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39882/_index.djvu
[KVK:] Online-Ausg. Publicandum…, [Berlin: Decker, ca. 1797]. SBB-PK Berlin, Abt. Histor. Drucke, Signatur: 126 in: 2" An 8630-10 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN622760548