Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Allgemeines Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichtete Königliche Provinzen exclusive des Herzogthums Schlesien, und der Grafschaft Glatz. De Dato Berlin, den 9. November 1788. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ost-preussischem Hofbuchdrukker. Powszechny Furażu i paszy Regulament dla wszystkich do przystawiania Furażow obowiązanich [sic] Krolewskich Prowincyi, wyiąwszy Xięztwo Szlońskie [sic] i Hrabstwo Glatz. De dato w Berlinie dnia 9. Nowembra 1788. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1788).
Opis/komentarz:
folio, s. 30, 2 nlb. [Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. v. Möllendorff. v. Mauschwitz). [Na końcu podpisy:] (Fryderyk Wilhelm. de Möllendorff. de Mauschwitz). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach, z literami FWR na piersiach; s. 2 oraz 31-32 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224945 III.
Dodatkowe:
(Por.) [KVK:] Allgemeines Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichteten Königliche Provinzien, excl. des Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz: De Dato 9. Nov. 1788, [Berlin:] (G.F. Decker et Sohn), (1788-96). Staatsbibliothek zu Berlin, Signatur: 22 in: 4"Gr 3550. [Nebst.:] Anhang, De Dato 3. Febr. 1796.
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Allgemeines Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichtete Königliche Provinzen exclusive des Herzogthums Schlesien, und der Grafschaft Glatz. De Dato Berlin, den 9. November 1788. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ost-preussischem Hofbuchdrukker. Powszechny Furażu i paszy Regulament dla wszystkich do przystawiania Furażow obowiązanich [sic] Krolewskich Prowincyi, wyiąwszy Xięztwo Szlońskie [sic] i Hrabstwo Glatz. De dato w Berlinie dnia 9. Nowembra 1788. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1788).
folio, s. 30, 2 nlb.

[Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. v. Möllendorff. v. Mauschwitz).
[Na końcu podpisy:] (Fryderyk Wilhelm. de Möllendorff. de Mauschwitz).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach, z literami FWR na piersiach; s. 2 oraz 31-32 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224945 III.
(Por.) [KVK:] Allgemeines Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichteten Königliche Provinzien, excl. des Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz: De Dato 9. Nov. 1788, [Berlin:] (G.F. Decker et Sohn), (1788-96). Staatsbibliothek zu Berlin, Signatur: 22 in: 4"Gr 3550. [Nebst.:] Anhang, De Dato 3. Febr. 1796.