Nazwisko i imię:
Hoffmann Fridericus.
Tytuł:
In foedus Christianum, quo vir [...] Andreas Hinnius, ecclesiastes in Civ. Elbingensium [...] Christiano Stephani [...] filiam dilectissimam Reginam, die XIV. Jan. Anni MDLXX [...] devinciebat, Christiana adgratulatio Friderici Hoffmanni, Gymn. Elb. Rector. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1670].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1670).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1967.
Całość:
Hoffmann Fridericus.
In foedus Christianum, quo vir [...] Andreas Hinnius, ecclesiastes in Civ. Elbingensium [...] Christiano Stephani [...] filiam dilectissimam Reginam, die XIV. Jan. Anni MDLXX [...] devinciebat, Christiana adgratulatio Friderici Hoffmanni, Gymn. Elb. Rector. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1670].
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1670).
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1967.