Nazwisko i imię:
Bericht (Einkommender).
Tytuł:
Einkommender Bericht von Abfertigung des mosskowitischen Gesandten und was sonstenden Preussischen v. Lieffländischen Kriegs-Zustant betreffend. Anno 1656 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1656.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pismo: fraktura, k. tyt. szwabacha; inicjały gotyckie, na końcu winieta - ornament linearny. Relacje z Królewca i Elbląga z 24 i 26 września 1656. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 20.
Dodatkowe:
Wiadomości o zadeklarowaniu przez elektora brandenburskiego neutralności wobec Rzeczypospolitej, koncentracji wojsk szwedzkich, opuszczeniu przez Szwedów Tczewa i częściowym wyprowadzeniu garnizonu z Głowy k/Gdańska, o zarazie morowej w Toruniu i Elblągu, zamieszkach pomiędzy wojskiem i ludnością w Elblągu. Zawiera: „Auss Königsberg vom 24. 7temb.”. „Elbing vom 26. dito.” K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 554. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Einkommender Bericht von der Abfertigung des moskowitischen Gesandten […], [Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?], 1656. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 20) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/5540/
Całość:
Bericht (Einkommender).
Einkommender Bericht von Abfertigung des mosskowitischen Gesandten und was sonstenden Preussischen v. Lieffländischen Kriegs-Zustant betreffend. Anno 1656 [rz.].
B. m., 1656.
w 4ce, k. 2.

Pismo: fraktura, k. tyt. szwabacha; inicjały gotyckie, na końcu winieta - ornament linearny.
Relacje z Królewca i Elbląga z 24 i 26 września 1656.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 20.
Wiadomości o zadeklarowaniu przez elektora brandenburskiego neutralności wobec Rzeczypospolitej, koncentracji wojsk szwedzkich, opuszczeniu przez Szwedów Tczewa i częściowym wyprowadzeniu garnizonu z Głowy k/Gdańska, o zarazie morowej w Toruniu i Elblągu, zamieszkach pomiędzy wojskiem i ludnością w Elblągu. Zawiera: „Auss Königsberg vom 24. 7temb.”. „Elbing vom 26. dito.”
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 554.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Einkommender Bericht von der Abfertigung des moskowitischen Gesandten […], [Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?], 1656. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 20) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/5540/