Nazwisko i imię:
Konkurencja grzesznika.
Tytuł:
Konkurrencya Grzesznika Do Nayswiętszey Familiey Jezusowey o dobrą smierć Z nieomylną nadzieią zaslubienia sobie szczęsliwey Wiecznosci z Reformy Seraphickiey Wyprawiona Roku ktorego Bog konkurrował o naturę Ludzką y onę sobie wiecznie zaslubił 1720.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków), 1720.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 6. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 387; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lokalizacja:
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Całość:
Konkurencja grzesznika.
Konkurrencya Grzesznika Do Nayswiętszey Familiey Jezusowey o dobrą smierć Z nieomylną nadzieią zaslubienia sobie szczęsliwey Wiecznosci z Reformy Seraphickiey Wyprawiona Roku ktorego Bog konkurrował o naturę Ludzką y onę sobie wiecznie zaslubił 1720.
B. m. (Kraków), 1720.
w 12ce, k. 6.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 387; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.