Nazwisko i imię:
Kazumen Julian.
Tytuł:
Pobudka Do Noszenia Paska rzemiennego w Bractwie Błogosławioney Panny Maryey z pocieszenia S. Oyca Augustyna, y Moniki S. Matki iego. Napisana Przez X. Juliana Kazumena Augustiniana Luc: 12. Sint lumbi vestri praecincti, et lucerna ardentes in manibus vestris. W Zamosciu, W Drukarniey Akademiey, drukował Chrzystoph Wolbramczyk, Roku Pańsk. 1618.
Miejsce i rok wydania:
Zamość, Krzystof Wolbramczyk w druk. Akademickiej, 1618.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. [1], 38, [1]. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 338, il. 18; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lokalizacja:
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN (defekt, brak ostatniej karty).
Dodatkowe:
Estr.: XIV, s. 83 (niedokł. pod hasłem: Casumenus Jo. Julian).
Całość:
Kazumen Julian.
Pobudka Do Noszenia Paska rzemiennego w Bractwie Błogosławioney Panny Maryey z pocieszenia S. Oyca Augustyna, y Moniki S. Matki iego. Napisana Przez X. Juliana Kazumena Augustiniana Luc: 12. Sint lumbi vestri praecincti, et lucerna ardentes in manibus vestris. W Zamosciu, W Drukarniey Akademiey, drukował Chrzystoph Wolbramczyk, Roku Pańsk. 1618.
Zamość, Krzystof Wolbramczyk w druk. Akademickiej, 1618.
w 4ce, k. 2, s. [1], 38, [1].

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 338, il. 18; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN (defekt, brak ostatniej karty).
Estr.: XIV, s. 83 (niedokł. pod hasłem: Casumenus Jo. Julian).