Nazwisko i imię:
Pieśń.
Tytuł:
Piesn O Nayświętszey Pannie Rzeszowskiey w Kościele WW. OO. Bernardynow Ukoronowaney.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1763?).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 4. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 225 [adl.] IV; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lokalizacja:
Biblioteka Benedyktynek w Krzeszowie.
Całość:
Pieśń.
Piesn O Nayświętszey Pannie Rzeszowskiey w Kościele WW. OO. Bernardynow Ukoronowaney.
B. m., b. r. (1763?).
w 8ce, k. 4.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 225 [adl.] IV; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Biblioteka Benedyktynek w Krzeszowie.