Nazwisko i imię:
Anfang (Wunderlicher).
Tytuł:
Wunderlicher Anfang und schmählicher Aussgang des jüdischen Königes Sabetha Sebi, welcher Gestalt derselbige auff Befehl des Türkischen Käysers gerichtet worden hat der Leser aus folgender Relation und dem beygefügteh Kupffer mit mehrem zu vernehmen. Anno 1666.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1666.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 41, tabl. 3. Drugi tyt. i tekst równoległy w jęz. polskim: Dziwny Początek a straszny koniec tak nazwanego Żydowskiego Króla Sabetha Sebi, Jakim Sposobem tenże na Roskazanie Tureckiego Cesarza z Świata zniosiony y stracony, łaskawy czytelnik z nasladuiacego Opisania y przytomnego Obrazu szerzy obaczy. Anno 1666. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3632.
Dodatkowe:
R. Meyer, Die Flugschriften der Epoche Ludwigs XIV: eine Untersuchung der in schweizerischen Bibliotheken enthaltenen Broschüren (t. 50), 1661-1679, Basel 1955, s. 276.
Całość:
Anfang (Wunderlicher).
Wunderlicher Anfang und schmählicher Aussgang des jüdischen Königes Sabetha Sebi, welcher Gestalt derselbige auff Befehl des Türkischen Käysers gerichtet worden hat der Leser aus folgender Relation und dem beygefügteh Kupffer mit mehrem zu vernehmen. Anno 1666.
B. m., 1666.
w 4ce, k. 41, tabl. 3.

Drugi tyt. i tekst równoległy w jęz. polskim: Dziwny Początek a straszny koniec tak nazwanego Żydowskiego Króla Sabetha Sebi, Jakim Sposobem tenże na Roskazanie Tureckiego Cesarza z Świata zniosiony y stracony, łaskawy czytelnik z nasladuiacego Opisania y przytomnego Obrazu szerzy obaczy. Anno 1666.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3632.
R. Meyer, Die Flugschriften der Epoche Ludwigs XIV: eine Untersuchung der in schweizerischen Bibliotheken enthaltenen Broschüren (t. 50), 1661-1679, Basel 1955, s. 276.