Nazwisko i imię:
Wolder Theodor.
Tytuł:
An den [...] Adam Ricciuss vornehmen Antecessorn der löblichen Universität zu Königsberg Als derselbe im Jahr 1660 den 9. Septembris mit djer [...] Annen gebohrner Pilkowskin zu Marienwerder seinen hochzeitlichen Ehrentag hochfeyrlich gehalten. Und zu Ende desselben Monats nebst seiner Liebsten glücklich bey uns zu Königsberg angelaget. Königsberg, Gedr. Johann Reusnern (1660).
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, (1660).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4643.
Całość:
Wolder Theodor.
An den [...] Adam Ricciuss vornehmen Antecessorn der löblichen Universität zu Königsberg Als derselbe im Jahr 1660 den 9. Septembris mit djer [...] Annen gebohrner Pilkowskin zu Marienwerder seinen hochzeitlichen Ehrentag hochfeyrlich gehalten. Und zu Ende desselben Monats nebst seiner Liebsten glücklich bey uns zu Königsberg angelaget. Königsberg, Gedr. Johann Reusnern (1660).
Królewiec, druk. Jan Reussner, (1660).
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4643.