Nazwisko i imię:
(Wilkau Christoph).
Tytuł:
Ehren-Gedächtnüss Herrn Johann-Bartholomaei Crügers Medicinae Licentiati und Profes.-Publ. als dessen Leiche den 5 Novemb. Anno 1638 Christlich zur Erden bestätiget ward. Königsberg, bey Segebaden Erben (1638).
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, (1638).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Na s. tyt. wiersz. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4496.
Całość:
(Wilkau Christoph).
Ehren-Gedächtnüss Herrn Johann-Bartholomaei Crügers Medicinae Licentiati und Profes.-Publ. als dessen Leiche den 5 Novemb. Anno 1638 Christlich zur Erden bestätiget ward. Königsberg, bey Segebaden Erben (1638).
Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, (1638).
w 4ce, k. 2.

Na s. tyt. wiersz.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4496.