Nazwisko i imię:
Volckmar Mikołaj.
Tytuł:
Viertzig Dialogi oder Nützliche Arten zu reden von allerhand gemeinen Sachen und Händeln so täglich in Kauffmanschafft, Haushaltung und andern Gewerben daheim und auff Reisen fürfallen für die liebe Jugend die Deutsche und Polnische Sprachen mit Lust und bald zu lernen [...] Durch den seeligen Herrn Nicolaum Volckmarum, der Polnischen Sprach weyland verordneten Praeceptorem in Gymnasio zu Dantzig. Elbing, Gedr. von Achatz Corell und Joh. Arnolden 1676.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1676.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 3, s. 450. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.29.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Nikolaus Volckmar, Viertzig Dialogi, Oder nuetzliche Arten zu reden […], Elbing: Gedruckt von Achatz Corell und Joh. Arnolden, 1676. Druk równolegle w jęz. niem. i pol. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk Dm 1942; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Volckmar Mikołaj.
Viertzig Dialogi oder Nützliche Arten zu reden von allerhand gemeinen Sachen und Händeln so täglich in Kauffmanschafft, Haushaltung und andern Gewerben daheim und auff Reisen fürfallen für die liebe Jugend die Deutsche und Polnische Sprachen mit Lust und bald zu lernen [...] Durch den seeligen Herrn Nicolaum Volckmarum, der Polnischen Sprach weyland verordneten Praeceptorem in Gymnasio zu Dantzig. Elbing, Gedr. von Achatz Corell und Joh. Arnolden 1676.
Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1676.
w 12ce, k. 3, s. 450.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.29.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Nikolaus Volckmar, Viertzig Dialogi, Oder nuetzliche Arten zu reden […], Elbing: Gedruckt von Achatz Corell und Joh. Arnolden, 1676. Druk równolegle w jęz. niem. i pol. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk Dm 1942; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21