Nazwisko i imię:
Thilo Johann Albertus.
Tytuł:
Pro inauguratione scholae, quae Lyccae est, provincialis, a cineribus noviter exsuscitatae, ita dicebat XXIV. Octobr. 1674. M. Johann-Albertus Thilo, Inspector illius. Regiomonti, Excud. Paschalius Mensanius (1674).
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Paschen Mense, (1674).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. [Dedyk.:] Melchiori a Rippen Lycceasis districtus Capitaneo [...] Haereditario Domino Kuglacii, Pliviscii [...] Item [...] Georg-Hermanno Nitschio [...]. Por. E. XXXI 151. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5318.
Całość:
Thilo Johann Albertus.
Pro inauguratione scholae, quae Lyccae est, provincialis, a cineribus noviter exsuscitatae, ita dicebat XXIV. Octobr. 1674. M. Johann-Albertus Thilo, Inspector illius. Regiomonti, Excud. Paschalius Mensanius (1674).
Królewiec, druk. Paschen Mense, (1674).
w 4ce, k. 18.

[Dedyk.:] Melchiori a Rippen Lycceasis districtus Capitaneo [...] Haereditario Domino Kuglacii, Pliviscii [...] Item [...] Georg-Hermanno Nitschio [...].
Por. E. XXXI 151.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5318.