Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa, Woiewodztwa Krakowskiego powiatow, Krakowskiego, i Proszowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1790).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Ustalenie ilości i terminów zsypki zboża. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Prawo pod Tytułem „Rozrządzenie Zsypki Zbożowey w Koronie i w W. X. Litewskim” [...] [Expl.:] Uniwersał ten w każdey Parafii od Plebana Dworowi odDany, i od Wsi do Wsi ma bydź Odesłany za Rewersem. Dan w Krakowie na Sessyi Kommissyiney Dnia 11go Miesiąca Grudnia 1790. Roku. M. Grodzicki [...] Prezes [...] Piotr Wasilewski [...] Kommissarz. Zgodno z Oryginałem Andrzey Wielogłowski [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224399 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa, Woiewodztwa Krakowskiego powiatow, Krakowskiego, i Proszowskiego.
B. m., b. r. (1790).
folio, k. 1.

Ustalenie ilości i terminów zsypki zboża. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Prawo pod Tytułem „Rozrządzenie Zsypki Zbożowey w Koronie i w W. X. Litewskim” [...] [Expl.:] Uniwersał ten w każdey Parafii od Plebana Dworowi odDany, i od Wsi do Wsi ma bydź Odesłany za Rewersem. Dan w Krakowie na Sessyi Kommissyiney Dnia 11go Miesiąca Grudnia 1790. Roku. M. Grodzicki [...] Prezes [...] Piotr Wasilewski [...] Kommissarz. Zgodno z Oryginałem Andrzey Wielogłowski [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224399 III.