Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego, Powiatow Krakowskiego i Proszowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1790).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. W sprawie furażów dla wojska i zapłaty za nie. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Skutecznym w tylokrotnych potrzebach dodawaniem pomocy, o prawdziwey i stałey do Woyska Narodowego przychylności [...] [Expl.:] [...] Xięża Plebani, lub Ich mieysce zastępujący [z] Ambon Ludowi ogłaszać, a szczególniey Dworom w Parafiach swych kommunikować maią. Dan na Sessyi. Dnia 3go Miesiąca Sierpnia 1790. Roku. Hyacynt Bzowski [...] Prezyduiący [...] Ludwik Przanowski [...] Kommissarz [...] Zgodno z Oryginałem. And: Nidecki [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224397 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego, Powiatow Krakowskiego i Proszowskiego.
B. m., b. r. (1790).
folio, k. 1.

W sprawie furażów dla wojska i zapłaty za nie.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Skutecznym w tylokrotnych potrzebach dodawaniem pomocy, o prawdziwey i stałey do Woyska Narodowego przychylności [...] [Expl.:] [...] Xięża Plebani, lub Ich mieysce zastępujący [z] Ambon Ludowi ogłaszać, a szczególniey Dworom w Parafiach swych kommunikować maią. Dan na Sessyi. Dnia 3go Miesiąca Sierpnia 1790. Roku. Hyacynt Bzowski [...] Prezyduiący [...] Ludwik Przanowski [...] Kommissarz [...] Zgodno z Oryginałem. And: Nidecki [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224397 III.