Nazwisko i imię:
Sahme Jakob, Steger Lambert (Sahmius Jacobus, Stegerus Lambertus).
Tytuł:
Aeterno Logo [gr.] annuente dissertationem de voce logu [gr.] ex more Statutorum [...] publicae disquisitioni subjicit, praeses [...] respondente Lamberto Stegero Dantiscano [...] Die 29 Novembr. [...] A. 1658 [rz.]. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri 1658 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1658.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3083.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-90,1/19 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:056106A [KVK:] Digitalisierung geplant (2010) SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-90,1/19 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/goobi/preussen17
Całość:
Sahme Jakob, Steger Lambert (Sahmius Jacobus, Stegerus Lambertus).
Aeterno Logo [gr.] annuente dissertationem de voce logu [gr.] ex more Statutorum [...] publicae disquisitioni subjicit, praeses [...] respondente Lamberto Stegero Dantiscano [...] Die 29 Novembr. [...] A. 1658 [rz.]. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri 1658 [rz.].
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1658.
w 4ce, k. 12.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3083.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-90,1/19 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:056106A
[KVK:] Digitalisierung geplant (2010) SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-90,1/19 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/goobi/preussen17