Nazwisko i imię:
Rittershusius Conradus.
Tytuł:
Orationes pynegyricae duae. De laudibus vitae solitariae. Iam primum in lucern editae. Regiomonti, Typ. et sumpt. Laurentii Segebadii 1624.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1624.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 31. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.339.
Całość:
Rittershusius Conradus.
Orationes pynegyricae duae. De laudibus vitae solitariae. Iam primum in lucern editae. Regiomonti, Typ. et sumpt. Laurentii Segebadii 1624.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1624.
w 4ce, k. 31.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.339.