Nazwisko i imię:
Rhode Heinrich.
Tytuł:
Muzy helikonskie na honor ich M.M. P.P. nowożeńców pana Iendrzeia Schneia y panny Elżbiety Schultzowney pod czas aktu weselnego prezentowane przez Henrika Rhodego. Roku Pańskiego 1651 Miesiąca Września Dnia 26.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacego Korella (1651).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6072.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 102. W. Chojnacki, Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1983, s. 60.
Całość:
Rhode Heinrich.
Muzy helikonskie na honor ich M.M. P.P. nowożeńców pana Iendrzeia Schneia y panny Elżbiety Schultzowney pod czas aktu weselnego prezentowane przez Henrika Rhodego. Roku Pańskiego 1651 Miesiąca Września Dnia 26.
Elbląg, druk. Achacego Korella (1651).
w 4ce, k. 6.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6072.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 102.
W. Chojnacki, Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1983, s. 60.